ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ

Организиране на квалификации, обучения, тренинги, лекции и тиймбилдинги.

При забравено потребителското име и/или парола за достъп пишете електронно писмо до euroclass@euroclass.bg.

 Регистрация
ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ

ISO 9001:2015

Сертификат и Политика по качество

Туроператор

Лиценз и Застраховка за туроператорска дейност.

 Обучения

Синергетично образование за бъдещето

Обучение за НХГ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Благоевград

Синергетичният подход се базира на принципа, че цялото е повече от своите части. Синергията или теорията за самоорганизация днес изглежда е една от най-популярните и обещаващи интердисциплинарни подходи. Терминът „синергичен” на гръцки означава „съвместни действия“.

Лектор:Николета Янева
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:гр. Пловдив, х-л "Пълдин КООП"
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дати на присъствено провеждане:от 30.06.2022 до 01.07.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 02.07.2022 до 11.07.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище - програма с игри

Обучение за ОУ "Христо Ботев", с. Ръжево Конаре

Програмата е насочена към феномените гняв и агресивно поведение в детската и училищна възраст. Необходимостта от запознаване на педагозите с произхода на деструктивното поведение и възпитателните стратегии за неговото управление се налага от все по-екстремното му проявление сред децата от най-ранна възраст. Обучението съдържа кратък теоретичен преглед на понятията, произход на гнева като деструктивна емоция, видовете агресивно поведение и предпоставките за тяхното възникване. 

Лектор:Петя Райчева
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:с. Ръжево Конаре, ОУ "Христо Ботев"
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:30.06.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 01.07.2022 до 10.07.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес

Обучение за Национална търговска гимназия, гр. Пловдив

Съществуват достатъчно факти за взаимовръзката между условията на труд и преживяването на стрес на работното място. Социалните науки разработват понятиен апарат за обяснение, разбиране и овладяване на професионалния стрес. Справянето с професионалния стрес в образователните институции (детска градина, училище) изисква промяна както по отношение на управлението на педагогическия екип, така и по отношение уменията на работещите за прилагане на техники за антистрес.

Лектор:доц. д-р Генчо Вълчев
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:Слънчев бряг, х-л "Хризантема"
Вид на обучениe:Без квалификационни кредити
Продължителност (академични часове):8
Дати на присъствено провеждане:от 01.07.2022 до 02.07.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Емоционална компетентност

Обучение за ОУ "Христо Ботев", с. Брестовица

Програмата представя базовите компетентности на личността на 21-ви век, като акцентира върху емоционалната компетентност. Емоционалната компетентност е сред ключовите умения на личността, свързани не само с междуличностното общуване, но и с актуалност за рефлексията, емоционалното и физическо здраве. В педагогическото общуване емоционалната компетентност допринася не само за комуникациите на работното място, а и за ефективното преподаване и учене, като създава интерес.

Лектор:Пламен Рибаров
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:с. Брестовица, ОУ "Христо Ботев"
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:01.07.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 02.07.2022 до 11.07.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Емоционална компетентност

Обучение за Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", гр. Бургас

Програмата представя базовите компетентности на личността на 21-ви век, като акцентира върху емоционалната компетентност. Емоционалната компетентност е сред ключовите умения на личността, свързани не само с междуличностното общуване, но и с актуалност за рефлексията, емоционалното и физическо здраве. В педагогическото общуване емоционалната компетентност допринася не само за комуникациите на работното място, а и за ефективното преподаване и учене, като създава интерес.

Лектор:проф. д-р Гергана Дянкова
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:Велинград, х-л Маски Парк Хотел и СПА
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:03.07.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 04.07.2022 до 13.07.2022
Крайна дата за кандидатстване:28.06.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

STE(A)M – концепция и приложение в образованието

Обучение за ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Чешнегирово

Програмата е ориентирана към практиката и е предназначена за широк кръг от педагогически специалисти – учители по математика, физика, химия, биология, география, информатика, информационни технологии, технологии и предприемачество, изкуства, ръководители на компютърни кабинети, ресурсни учители, детски учители, начални учители и директори на учебни заведения. 

Лектор:д-р Ивелина Велчева
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:с. Чешнегирово, ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:04.07.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 05.07.2022 до 14.07.2022
Крайна дата за кандидатстване:29.06.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Обучение за ПМГ "Атанас Радев", гр. Ямбол

Изпълнявайки различни професионални роли, съвременните учители се сблъскват с разнообразни предизвикателства на училищната практика и възможностите за взаимодействие между учители-ученици-родители. Познаването на съвременните предизвикателства пред възпитанието в училище и извън него, както и търсенето на пътища за преодоляването на възпитателните дефицити и възникващите отклонения в поведението на подрастващите, е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на учителя в различните образователни степени и етапи и възможностите за нейното развитие.

Лектор:Янка Христова
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:Свети Влас, х-л Свети Георги Палас
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:2
Продължителност (академични часове):32
Дати на присъствено провеждане:от 04.07.2022 до 06.07.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 07.07.2022 до 16.07.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес

Обучение за ЕГ Иван Вазов, гр. Смолян

Съществуват достатъчно факти за взаимовръзката между условията на труд и преживяването на стрес на работното място. Социалните науки разработват понятиен апарат за обяснение, разбиране и овладяване на професионалния стрес. Справянето с професионалния стрес в образователните институции (детска градина, училище) изисква промяна както по отношение на управлението на педагогическия екип, така и по отношение уменията на работещите за прилагане на техники за антистрес.

Лектор:Минчо Минчев
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:Смолян, ОУ Иван Вазов
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:04.07.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 05.07.2022 до 14.07.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Едютеймънт – философия и технология за развитие на уменията през XXI в.

Обучение за ОУ Иван Вазов, гр. Смолян 

Образователното забавление, наричано още едютеймънт (edutainment) е средство или метод, предназначено да обучава и възпитава чрез забавления. То е термин, използван още през 1954 г. от Уолт Дисни. Най-често включва съдържание и дейности, предназначено да се обучава и възпитава, но с възможна стойност за забавление (развлечение).

Лектор:Минчо Минчев
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:Смолян, ОУ Иван Вазов
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:05.07.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 06.07.2022 до 15.07.2022
Крайна дата за кандидатстване:28.06.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес

Обучение за Математическа гимназия  "Академик Кирил Попов", гр. Пловдив

Съществуват достатъчно факти за взаимовръзката между условията на труд и преживяването на стрес на работното място. Социалните науки разработват понятиен апарат за обяснение, разбиране и овладяване на професионалния стрес. Справянето с професионалния стрес в образователните институции (детска градина, училище) изисква промяна както по отношение на управлението на педагогическия екип, така и по отношение уменията на работещите за прилагане на техники за антистрес. 

Лектор:доц. д-р Пепа Митева
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:Свети Влас, х-л Сейнт Джордж Палас
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:05.07.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 06.07.2022 до 15.07.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено